Báo cáo

Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 của xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Click chuột để xem đầy đủ nội dung và tải nội dung về máy

Lấy ý kiến công dân đối với kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM của xã Hòa Bình