Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy