Thông báo

sắp xếp, bàn giao cơ sở vật chất các nhà trường trưng dụng làm khu cách ly y tế chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại

Nhấp chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy