Tin tổng hợp

KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN XUYÊN MỘC KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021: BẦU PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.

Sáng ngày 9/5, HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021để bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện.


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp
.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Dương Ngọc Châu-Phó giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh BRVT.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh, chủ tịch UBND huyện, thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự.

Các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; kết quả ông Dương Ngọc Châu được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 88%.

ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư huyện ủy Xuyên Mộc
tặng hoa chúc mừng Tân phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình thôi thực hiện nhiệm vụ trưởng Ban thư ký các kỳ họp HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021đối với ông Trần Văn Phương.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.