Tin tổng hợp

Họp thảo luận tổ đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc trước kỳ họp thứ 16

Ngày 11/8, Các tổ đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc tổ chức họp thảo luận trước kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021.


ảnh: các đại biểu HĐND huyện Tổ thảo luận số 1 làm việc


ảnh: các đại biểu HĐND huyện Tổ thảo luận số 1 làm việc


ảnh: các đại biểu HĐND huyện Tổ thảo luận số 3 làm việc

Theo đó, nội dung thảo luận các đại biểu cho ý kiến với nhóm các báo cáo của HĐND, UBDN huyện tại kỳ họp thứ 16. Trong đó, tập trung về báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020. Chủ trì các tổ thảo luận xin ý kiến của các đại biểu đối với từng tờ trình, đề án, dự thảo Nghị Quyết. Đại biểu cho ý kiến đồng ý, hoặc không đồng ý đối với nội dung từng tờ trình, đề án, dự thảo Nghị Quyết. Đồng thời, tổ trưởng và các thành viên trong tổ thảo luận tập trung vào các vấn đề chưa rõ tại các báo cáo UBND huyện; những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục trên từng lĩnh vực; những ý kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND huyện phản ánh những vấn mới phát sinh ở địa phương.

                                 Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc