Tin tổng hợp

Huyện ủy công bố các Quyết định về điều động cán bộ lãnh đạo xã Tân Lâm và xã Xuyên Mộc.

 Ngày 9/3, Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức công bố các Quyết định về điều động cán bộ lãnh đạo xã Tân Lâm và xã Xuyên Mộc. Ông Huỳnh Kim Sơn- Phó bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc; Bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc dự lễ công bố.


ảnh: Ông Huỳnh Kim Sơn- Phó bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc (đứng bên phải thứ nhất);
Bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (đứng bên trái thứ nhất)
trao quyết định tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Tiến Dũng(đứng bên phải thứ hai qua)


ảnh: Ông Huỳnh Kim Sơn- Phó bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc (đứng bên phải thứ nhất);
Bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (đứng bên trái thứ hai qua)
và ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT H ĐND huyện (đứng bên trái thứ nhất) trao quyết định
tặng hoa chúc mừng ông Văn Thanh Hùng (đứng bên phải thứ hai qua)

Theo đó, Ban thường vụ Huyện Uỷ Xuyên Mộc Quyết định điều động đối với ông Huỳnh Tiến Dũng Huyện Uỷ Viên, bí thư Đảng Uỷ xã Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Tân Lâm, chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ đảng ủy, giữ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Tâm Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; kể từ ngày 9/3/2021. Giới thiệu để bầu chức danh chủ tịch UBND xã Tân Lâm, nhiệm kỳ 2016- 2021. Giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã Tân Lâm, nhiệm kỳ 2021- 2026; Quyết định điều động đối với ông Văn Thanh Hùng, Huyện Uỷ Viên, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Xuyên Mộc đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Xuyên Mộc, chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ đảng ủy, giữ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2020-2025; kể từ ngày 9/3/2021. Giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại buổi trao Quyết định, các đồng chí được điều động đã cảm ơn sự tin tưởng giao trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nơi chuyển công tác để bản thân hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc