Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 5/2, Ban thường trực UBMTQVN huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 1 để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến dự hội nghị có bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện Xuyên Mộc- chủ tịch UB bầu cử huyện; ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: bà Đinh Thị Hồng Nhung- CT UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc phát biểu khai mạc hội nghị


ảnh: đại biểu dự hội nghị


ảnh:bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện Xuyên Mộc- CT UB bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


ảnh: các đại biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử
ại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, và biểu quyết thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo đó số lượng đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021 – 2026, là 34 đại biểu. Số đại biểu giới thiệu để ứng cử viên là 63 người. Trong đó, khối Đảng 5 người; HĐND huyện 3 người; khối cơ quan chính quyền 9 người; Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội 9 người; khối an ninh- quốc phòng 2 người; các xã, thị trấn 27 người; Khối tôn giáo 2 người; Khối thành phần kinh tế- tổ chức xã hội 6 người. Về cơ cấu: tái cử 17 người; nữ 22 người; người ngoài đảng 7 người; Trẻ 15 người.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc