Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ 13 HĐND xã Bình Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 22/7, HĐND xã Bình Châu đã tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện.


ảnh: quang cảnh kỳ họp


ảnh: ông Đặng Văn Quân- PCT HĐND xã Bình Châu phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND và UBND xã, thảo luận và chất vấn các vấn đề được nêu trong các văn bản: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020; chỉ  tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;... Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, đa số các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Bình Châu cơ bản đều đạt tiến độ đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp đạt hơn 314 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu công nghiệp đạt 229 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2019; Thương mại- dịch vụ- du lịch ước đạt 420 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 9,8 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tổng chi 9,4 tỷ, đạt 54% kế hoạch. Đến nay, Xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Xã đã giới thiệu việc làm cho 420 lao động, đạt 69% kế hoạch, trong đó tạo việc làm mới cho 178 lao động. Cũng trong thời gian này, UBND xã đã chủ động phối hợp với Công ty cấp nước chi nhánh huyện Xuyên Mộc và các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã hỗ trợ cấp nước sinh hoạt miễn phí kịp thời cho người dân trên địa bàn xã trong thời tiết nắng hạn kéo dài. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định.


ảnh: các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thông qua các dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH- ANQP 6 tháng cuối năm 2020; phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Thông qua đề án sát nhập Trường tiểu học Nguyễn Thị Định vào Trường tiểu học Bình Châu.

                                    Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc