Nghị quyết HĐND

Nghị quyết HĐND
Nghị quyết số 33 HĐND Huyện

Điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa chống xuống cấp các trường học trạm y tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc 2019-2020