Văn bản HĐND

Thống báo số 04/TB-HĐND

Thống báo kết quả kỳ hợp thứ Bảy - HĐND huyện Xuyên Mộc khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021