Chỉ đạo điêu hành

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2020

Click chuột để xem chi tiết nội dung hoặc tải về máy