Thông báo

Thông báo về việc kết luận buổi làm việc với UBND xã Hòa Bình về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tải file về máy