Thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017

Click vào đây để xem đầy đủ nội dung và tải về máy