Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2018 - 2019

Click chuột để xem đầy đủ nội dung và tải nội dung về máy