Công Khai Tài chính-Ngân sách

Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách Huyện 2017 để chi thăm hỏi hỗ trợ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Click chuột để xem nội dung