Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu

Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát; dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy