Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở ấp Bình Thắng, xã Bình Châu

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở ấp Bình Thắng, xã Bình Châu

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy