Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án nạo vét công trình luồng sông Ray tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Dự án nạo vét công trình luồng sông Ray tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

- Tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: 652.954 m3 trong đó:

+ Cát san lấp:  326.297 m3

+ Đất san lấp: 326.297 m3

- Thời hạn khai thác: 05 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình cho Công ty Cổ phần Đăng Lộc Phát.

Click chuột để xem chi tiết nội dung và tải file về máy