Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt dự toán chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu và chi phí thẩm định HSMT gói thầu số 2 Tư vấn khảo sát, lập thiết kết bản vẽ thi công - Tổng dự toán thuộc dự án trường mầm non Xuyên Mộc 2, huyện Xuyên Mộc

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy