Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đấu tư xây dựng trường THCS Bàu lâm

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy