Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh thảm cỏ tại khu vực khuôn viên trụ sở Huyện Uỷ và UBMTTQ huyện

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy