Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 xây lắp và thiết bị công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy