Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 tư vấn KS lập báo cáo khả thi thuộc DA cải tạo nâng cấp 05 tuyến đường đô thi, TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy