Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và biệt thự Sông Ray

 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và biệt thự Sông Ray

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy