Du lịch Xuyên Mộc

Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình thần Xuyên Mộc

Đình thần Xuyên Mộc ước đoán đã được dân làng chung tay góp sức phụng lập vào trước năm 1900, Dân làng lập đình để phụng thờ các bậc Tiền Hiền đã có công khai phá lập nên vùng đất Xuyên Mộc. Hiện nay, đình thần xuyên mộc nằm ở khu vực cạnh Miếu Bà thuộc ấp Nhân Tâm xã Xuyên Mộc. Theo sổ sách ghi, trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ, đây là nơi ươm mầm, giáo dục ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, là nơi liên lạc của các tổ chức cách mạng của ta, nơi thờ cúng Mẹ Việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Xuyên Mộc đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; Đồng thời, đây còn là nơi lưu giữ những di sản Hán Nôm có giá trị lịch sử văn hóa thể hiện trên các bức hoành phi, câu đối ... biểu lộ lòng tôn kính, biết ơn, ngưỡng vọng của nhân dân đối với công đức các vị thần; nơi tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng và lễ hội truyền thống như: Lễ giỗ Thành Hoàng Bổn Cảnh vào ngày 17/3 âm lịch; Lễ cúng Bà vào 16/6 âm lịch và đặc biệt là Đại lễ Kỳ Yên vào ngày 16 và 17/11 âm lịch, cầu cho Quốc thái dân an, nhà nhà an lạc. Để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc, tại buổi lễ UBND tỉnh BRVT đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho Đình Thần Xuyên Mộc.

Một số hình ảnh nổi bật tại buổi Lễ:

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Tạ Quốc Trung-, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, khẳng định lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình thần Xuyên Mộc là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, là niểm vinh dự của Đảng bộ và nhân dân huyện Xuyên Mộc nói chung và cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Xuyên Mộc nói riêng. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có hiệu quả, ông yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản; thực hiện nghiêm và hiệu quả luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương; gắn công tác thi đua với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.