Định hướng quy hoạch

đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy

V/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy ( Novaworld Hồ Tràm - The Tropicana) xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT