Định hướng quy hoạch

Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2021-2025

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy