Định hướng quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy