Định hướng quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Xuân Quang

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy