Định hướng quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy