Định hướng quy hoạch

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy