Định hướng quy hoạch

V/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm

V/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc