Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt giá gói thầu số 01 tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứ khả thi dự án đường quy hoạch số 34A và đường quy hoạch số 21 TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy