Du lịch Xuyên Mộc

Dự án đầu tư

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

* Số liệu thống kê dự án du lịch:

Tổng số dự án: 99 dự án .

Tổng diện tích : 3.617,44 ha. (giảm 105,33 ha so với năm 2015)

Trong đó:

+ Vốn nước ngoài: 05 dự án (FDI)

Diện tích: 721,07 ha ;  Vốn đăng ký: 4.734 triệu USD (tương đương 106.988,4 tỷ đồng), tăng 527,2 triệu USD so với năm 2015.

+ Vốn trong nước: 94 dự án ; Diện tích: 2.896,37 ha. Tổng vốn đăng ký: 17.216,64 tỷ VNĐ.

                                                                          Nguồn: BQL Các Khu Du Lịch