Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Quyết định về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021- 2025 (nguồn vốn ngoài ngân sách)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Dự án nạo vét công trình luồng sông Ray tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: Dự án nạo vét công trình luồng sông Ray tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

- Tổng trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: 652.954 m3 trong đó:

+ Cát san lấp:  326.297 m3

+ Đất san lấp: 326.297 m3

- Thời hạn khai thác: 05 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình cho Công ty Cổ phần Đăng Lộc Phát.

Click chuột để xem chi tiết nội dung và tải file về máy


Phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh thảm cỏ tại khu vực khuôn viên trụ sở Huyện Uỷ và UBMTTQ huyện

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt gói thầu duy trì hệ thống chiếu sáng đường Bình Ba - Đá Bạc và đường quy hoạch số 4 (đoạn 2)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 tư vấn KS lập báo cáo khả thi thuộc DA cải tạo nâng cấp 05 tuyến đường đô thi, TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt gói thầu số 01 tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo nâng cấp 05 tuyến đường đô thị TT phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Chỉ định thầu gói thầu cắm móc ranh giới công trình mở rộng nâng cấp đường Bàu Bàng xã Bình Châu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt gói thầu số 07 tư vấn kiểm toán quyết toán thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung Huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt giá gói thầu số 01 tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứ khả thi dự án đường quy hoạch số 34A và đường quy hoạch số 21 TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 xây lắp và thiết bị công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 9 xây lắp và thiết bị công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 06 tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp và thiết bị thuộc công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 6 trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Chỉ định thầu gói thầu bảo hiểm công trình thuộc dự án đấu tư xây dựng trường TH Kim Đồng xã Hoà Hội

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đấu tư xây dựng trường THCS Bàu lâm

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Gói thầu cắm mốc ranh giới QH, ĐĐCL bản đồ ĐC phục vụ công tác thu hồi đất, BTGPMB giao đất để XDCT cải tạo nâng cấp đường số 2 TT Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy