Dự án - Hạng mục đầu tư

Mua sắm 18 máy Scan 2 mặt cho các đơn vị trên địa bàn Huyện để phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo

Mua sắm 18 máy Scan 2 mặt cho các đơn vị và 13 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện để phục vụ công tác nhập dữ liệu cho các phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu

Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và biệt thự Sông Ray

 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và biệt thự Sông Ray

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mặt Trời Buổi Sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mặt Trời Buổi Sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí di dời hệ thống cấp nước để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu

Phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí di dời hệ thống cấp nước để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc( đợt 7)

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc( đợt 7)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái rừng và biển Thành Đô - Bình Châu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái rừng và biển Thành Đô - Bình Châu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy


Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu resort Hoàn Vũ - Hồ tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu resort Hoàn Vũ - Hồ tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định công trình: cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc( đợt 6)

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc ( đợt 6)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc( đợt 5)

Phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc ( đợt 5)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Phương án kỹ thuật lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: đường quy hoạch số 34A và đường quy hoạch số 21, thị trấn Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sân golf thuộc dự án khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm tại xã Phước Thuận và xã Bông Trang

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy 


Pphê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy