Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm cấp nước cũ thành nhà làm việc của BCH quân sự và lực lượng dân quân thường trực xã Hòa Hội

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm cấp nước cũ thành nhà làm việc của BCH quân sự và lực lượng dân quân thường trực xã Hòa Hội

 

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy