Dự án - Hạng mục đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy