Dự án - Hạng mục đầu tư, Đấu thầu, Mua sắm công

Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 9 xây lắp và thiết bị công trình trường MN Hoà Hiệp 2

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy