Chính sách đầu tư phát triển

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sanctuary

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Sanctuary ( tên cũ: Khu Quốc tế (Khu A), thuộc Khu du lịch Hồ Tràm), xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT