Chính sách đầu tư phát triển

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và Biệt thự Sông Ray

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và Biệt thự Sông Ray tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc