Hiển thị chi tiết bài viết

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ SỬ DỤNG
THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ HUYỆN XUYÊN MỘC

Tài liệu hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Thư điện tử công vụ: Tải file về máy 

Danh bạ Thư điện tử công vụ: Tải file về máy 

I/ Cách đăng nhập vào hộp thư điện tử công vụ huyện Xuyên Mộc:

- Bước 1: Có thể sử dụng một trong các trình duyệt web như: Internet Explorer , Mozilla Firefox , Cốc Cốc  hoặc Google Chrome

(trong hướng dẫn này là Internet Explorer, các trình duyệt khác thì thực hiện tương tự):

Bằng một trong các cách:

+ Cách 1: Vào menu Start à Programs à Internet Explorer

+ Cách 2: Click kép (bấm kép chuột) vào biểu tượng Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc, Google Chrome… tại màn hình Desktop:

- Bước 2: Tại ô địa chỉ của trình duyệt (Address), gõ vào địa chỉ của hệ thống thư trên mạng Internet: mail.xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn   

Lưu Ý:    - Đối với khối đảng:       mail.huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn (có địa chỉ  @huxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn)

              - Đối với khối đoàn thể:  mail.mttqxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn (có địa chỉ  @mttqxuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn)

1. Sử dụng trình duyệt Internet Explorer:

- Lần đầu tiên đăng nhập màn hình sẽ xuất hiện

- Sau đó click chọn vào: Continue to this website (not recommended) màn hình xuất hiện:

- Nhập tài khoản email vào ô: Tài khoản (ví du: hieuvb).

- Nhập mật khẩu email vào ô: Mật khẩu (ví dụ: 123456)

- Nếu lần đầu tiên đăng nhập vào email thì hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu như sau:

- Gõ mật khẩu hiện tại vào ô Mật khẩu cũ

- Gõ mật khẩu mới (phải từ 6 ký tự trở lên) vào hai ô Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu sau đó bấm chọn Đồng ý - Màn hình chính xuất hiện có hình như sau:

- Màn hình chính xuất hiện có hình như sau:

2. Sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox:

- Lần đầu tiên đăng nhập màn hình sẽ xuất hiện 

- Sau đó click chọn vào: I Understand the Risks màn hình xuất hiện như sau:

- Click chọn vào Add Exception… màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới:

- Kế tiếp click chọn vào Confim Security Exception, của sổ đăng nhập xuất hiện 

- Nhập tài khoản email vào ô: Tài khoản (ví du: hieuvb).

- Nhập mật khẩu email vào ô: Mật khẩu (ví dụ: 123456)

- Nếu lần đầu tiên đăng nhập vào email thì hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu như sau:

- Gõ mật khẩu hiện tại là: 123456 vào ô Mật khẩu cũ

- Gõ mật khẩu mới (phải từ 6 ký tự trở lên) vào hai ô Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu sau đó bấm chọn Đồng ý - Màn hình chính xuất hiện có hình như sau:

3. Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc và Google Chrome (bản không hỗ trợ tiếng Việt):

- Lần đầu tiên đăng nhập màn hình sẽ xuất hiện

- Sau đó click chọn vào: Advanced màn hình xuất hiện như sau:

- Click chọn vào Proceed to mail.xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn (unsafe) màn hình sẽ xuất hiện của sổ đăng nhập xuất hiện như hình bên dưới:

- Nhập tài khoản email vào ô: Tài khoản (ví du: hieuvb).

- Nhập mật khẩu email vào ô: Mật khẩu (ví dụ: 123456)

- Nếu lần đầu tiên đăng nhập vào email thì hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu như sau:

- Gõ mật khẩu hiện tại  vào ô Mật khẩu cũ

- Gõ mật khẩu mới vào hai ô Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu sau đó bấm chọn Đồng ý - Màn hình chính xuất hiện có hình như sau:

4. Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc và Google Chrome (bản có hỗ trợ tiếng Việt):

- Lần đầu tiên đăng nhập màn hình sẽ xuất hiện

  

- Sau đó click chọn vào: Nâng Cao màn hình xuất hiện như sau:

- Click chọn vào Tiếp tục truy cập mail.xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn (không an toàn) màn hình sẽ xuất hiện của sổ đăng nhập xuất hiện như hình bên dưới:

- Nhập tài khoản email vào ô: Tài khoản (ví du: hieuvb).

- Nhập mật khẩu email vào ô: Mật khẩu (ví dụ: 123456)

- Nếu lần đầu tiên đăng nhập vào email thì hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu như sau:

- Gõ mật khẩu hiện tại  vào ô Mật khẩu cũ

- Gõ mật khẩu mới (phải từ 6 ký tự trở lên) vào hai ô Mật khẩu mớiNhập lại mật khẩu sau đó bấm chọn Đồng ý

II/ Sử dụng hộp thư điện tử công vụ huyện Xuyên Mộc:

- Sau khi đăng nhập thành công màn hình chính xuất hiện có giao diện như hình dưới.

- Mục Hộp thư đến chứa các thư đến đã nhận.

- Mục Hộp thư đi chứa các thư đã gửi.

- Mục Thư đang soạn chứa các thư đang soạn dang dở.

- Mục Thư rác chứa các thư rác.

- Mục Thư đã xoá chứa các thư vừa mới xoá.

1. Đổi mật khẩu:

- Để đổi mật khẩu ta làm như sau: Bấm vào Tuỳ chọn, chọn Quản lý các tuỳ chọn sau đó chọn Thay đổi mất khẩu, nhập mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới, tiếp đó chọn Lưu thay đổi.

2. Cách xem thư:

- Để xem thư muốn xem ta chọn mục chức thư, sau đó chọn thư cần đọc.

- Nội dung thư sẽ hiện ra bên dưới.

- Nếu thư có file (tài liệu) đính kèm ta bấm chọn vào biểu tưởng cái kẹp giấy,  sau đó chọn vào mục Tải tất cả về để tải về máy hoặc chọn file cần đọc để mở ra xem.

3. Soạn thư mới:

- Để thư mới ta bấm chọn vào Soạn trên thanh công cụ.

- Nhập vào địa chỉ người nhận, chủ đề, nội dụng thư, 

- Nếu muốn đính kèm file thì chọn Thêm đính kèm, sau đó bấm chọn Gửi thư

4. Trả lời thư:

- Để trả lời thư đang xem ta bấm chọn vào Trả lời hay Trả lời tất cả.

- Nhập vào chủ đề, nội dụng thư 

- Nếu muốn đính kèm file thì chọn Thêm đính kèm, sau đó bấm chọn Gửi thư