Dự án - Hạng mục đầu tư

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy