Dự án - Hạng mục đầu tư

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy