Kế hoạch phát triển

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc