Dự án - Hạng mục đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 28 - 29 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy