Dự án - Hạng mục đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: đường quy hoạch số 6, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy