Kế hoạch phát triển

Kế hoạch thu thập, cập nhật, tổng hợp và lưu trữ thông tin thị trường lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020

Kế hoạch thu thập, cập nhật, tổng hợp và lưu trữ thông tin thị trường lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020