Dự án - Hạng mục đầu tư

phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc( đợt 5)

Phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc ( đợt 5)

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy