Dự án - Hạng mục đầu tư

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu resort Hoàn Vũ - Hồ tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu resort Hoàn Vũ - Hồ tràm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy