Dự án - Hạng mục đầu tư

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mặt Trời Buổi Sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mặt Trời Buổi Sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy