Dự án - Hạng mục đầu tư

Phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí di dời hệ thống cấp nước để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu

Phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí di dời hệ thống cấp nước để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu

Click chuột để xem nội dung và tải file về máy