Khen thưởng - Xử phạt

Tặng giấy khen: Tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019-2022

Nhấp chuột để xem nội dung và tải về máy